AKTUELT

13.11.14
Mobbeprogram i skolen virker
En ny rapport fra NOVA viser at program mot mobbing i skolen fungerer. Olweusprogrammet er forsket mest på og kommer bra ut, ifølge rapporten.

01.09.2014
Ungsinn.no - Kampen mot mobbing

28.08.14
Vil lære antimobbearbeid av RKBU
Da ungdom tok livet av seg i Japan på grunn av mobbing, måtte noe gjøres. Japanerne så til Olweusprogrammet ved RKBU Vest for å lære antimobbearbeid.


Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd
har som hovedmål

- Å redusere eksisterende mobbeproblemer
- Å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle

Gjennom å:

 • øke bevisstheten og kunnskapen om mobbeproblemer
 • fjerne en del myter om mobbing og årsaker til mobbing
 • få lærer og foreldre til aktivt å engasjere seg
 • innføre noen enkle og klare regler mot mobbing:
  • Vi skal ikke mobbe andre
  • Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet
  • Vi skal også være sammen med elever som lett blir alene
  • Hvis vi vet om at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til kontaktlærer (eller en annen voksen) og de hjemme
 • Å gi støtte til og effektiv beskyttelse av mobbeofferet.

Olweusprogrammet er et tiltaksprogram med vitenskapelig dokumentert effekt, som ikke krever store økonomiske investeringer; det dreier seg framfor alt om de voksnes holdninger, atferd og rutiner, samt bruk av personalets tid.